نوشته‌ها

روش رتبه بندی تبلیغات در گوگل

روش رتبه بندی تبلیغات در گوگل در مزایده گوگل ادوردز

,
انتخاب تبلیغات و رتبه بندی تبلیغات در گوگل برای نمایش در گوگل ادوردز بر اساس یک مزایده (Auction) است که به شکل زمان‌----- واقعی -یعنی هر بار که کاربری در گوگل جست‌جویی انجام می‌دهد- برگزار می‌شود. تبلیغات برنده این مزایده در صفحه نتایج جست‌ج…