تخفیف ادوردز


ثمین ادوردز به منظور کاهش هزینه های استفاده از خدمات تبلیغات در گوگل و ترغیب خریداران گرامی به استفاده از سرویسهای بهتر به مناسبتها و در زمانهای متفاوت اقدام به عرضه برخی از سرویسهای خود با تخفیفات ویژه نسبت به تعرفه مندرج در سایت می نماید. برای استفاده از تخفیفات ویژه خدمات تبلیغات در گوگل مندرج در زیر در بازه زمانی مشخص شده کد تخفیف مرتبط با سرویس خود را در مرحله تأیید سفارش در کادر مربوط وارد کنید و دکمه لحاظ کردن کد تخفیف را کلیک کنید.

تخفیف ادوردز