تخفیف ادوردز

تخفیف ادوردز


ثمین ادوردز به منظور کاهش هزینه های استفاده از خدمات تبلیغات در گوگل و ترغیب خریداران گرامی به استفاده از سرویسهای بهتر به مناسبتها و در زمانهای متفاوت اقدام به عرضه برخی از سرویسهای خود با تخفیفات ویژه نسبت به تعرفه مندرج در سایت می نماید. برای استفاده از تخفیفات ویژه خدمات تبلیغات در گوگل مندرج در زیر در بازه زمانی مشخص شده کد تخفیف مرتبط با سرویس خود را در مرحله تأیید سفارش در کادر مربوط وارد کنید و دکمه لحاظ کردن کد تخفیف را کلیک کنید.

تخفیف ادوردز

جشنواره تابستانه ثمین ادوردز

مهلت استفاده : تا پایان تیر ۹۷

اعمال کد تخفیف در زمان خرید سرویس

کد تخفیف باید در زمان سفارش محصول لحاظ گردد. در صورت عدم استفاده خریدار در زمان سفارش، امکان عودت وجه درصد تخفیف یا اعمال به سفارش جدید وجود ندارد.

دسته بندیمحصولمیزان تخفیفکد تخفیفمدت اعتبار
اکانت مدیریت شدهپلن۱-میزان شارژ ۳۰۰ کرون نروژ۵ درصدads-m-p1تا پایان تیر ۹۷
اکانت اختصاصیپلن ۲-میزان شارژ ۴۴۲ کرون نروژ۳ درصدads-d-p2تا پایان تیر ۹۷
مدیریت اکانتپلن ۱- مدیریت اکانت گوگل ادوردز
۱۰ درصدads-p-p1تا پایان تیر ۹۷