مدیریت تبلیغات توسط متخصصین ثمین

در این سرویس، تمامی تنظیمات مربوط به کمپین تبلیغاتی با توجه به خواسته و نوع کسب و کار شما توسط متخصصین ثمین انجام می شود. ابتدا کلیدواژه ها، کیفیت صفحه فرود و رقبای شما توسط متخصصین ثمین بررسی و نتیجه به شما ارائه می گردد. بعد از راه اندازی تبلیغات، وضعیت کمپین شما بطور مداوم رصد و بهینه سازی های لازم جهت کاهش نرخ هر کلیک، بازدهی سریع و بازگشت سرمایه انجام خواهد گرفت. در پایان هر روز، گزارش کامل و شفاف تبلیغات شما بطور مستقیم از گوگل همراه با تحلیل کمپین برای شما ارسال می شود.

حرف آخر: ۰ تا ۱۰۰ راه اندازی و مدیریت کمپین شما توسط متخصصین ثمین انجام می پذیرد و شما با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید.

رابط کاربری جدید