نوشته‌ها

جستار مشاهده گزارش عبارت‌های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

مشاهده گزارش جستار های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

در مطلب پیش گفتیم که در گوگل ادوردز می‌توانید گزارش جستار هایی که تبلیغات‌تان از آن‌ها کلیک دریافت کرده اند را ببینید. شما می‌توانید از این جستار ها تعدادی را به میل خود به عنوان کلیدواژه های منفی یا مثبت به گروه آگهی یا کمپین‌تان اضافه کنید. …
مدیریت کلیدواژه های منفی

مدیریت کلیدواژه های منفی در تبلیغات گوگل ادوردز

,
در حساب تبلیغات گوگل ادوردز مدیریت کلیدواژه های منفی در پایین صفحه مدیریت میشود. دو نوع کلیدواژه منفی وجود دارد: سطح گروه آگهی و سطح کمپین. کلیدواژه های منفی یی که در یک کمپین گوگل ادوردز تعریف شوند به تمام آگهی‌های آن کمپین اعمال می‌گردند. اما کلیدو…
وضعیت کلیدواژه

وضعیت کلیدواژه برای مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

در گروه آگهی گوگل ادوردز یک کلیدواژه تبلیغاتی می‌تواند سه وضعیت کلیدواژه وجود دارد : فعال (Enabled)، متوقف (Paused) و حذف شده (Deleted). علامت وضعیت فعال یک دایره سبز رنگ است. آیکون کلیدواژه‌ متوقف شده رنگ خاکستری دارد و آیکون کلیدواژه حذف شده ی…
ویرایش کلیدواژه ها مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

ویرایش کلیدواژه ها برای مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

,
همان طور که در شکل پایین می‌بینید در یک گروه آگهی گوگل ادوردز می‌توانید علاوه بر افزودن کلیدواژه های تازه با کلیک روی «Edit» میتوانید ویرایش کلیدواژه ها را انجام دهید برای ویرایش کلیدواژه‌ها ی موجود دو راه وجود دارد: داخل ردیف و از طریق «spreadshe…
مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

,
در حساب کاربری گوگل ادوردز می‌توان چند کمپین تبلیغاتی داشت و در هر کمپین می‌توان چند گروه آگهی تعریف کرد. برای مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز  کلیدواژه ها را می‌توان در درون گروه آگهی اضافه، ویرایش و مدیریت کرد. برای مدیریت کلیدواژه های حساب تبلی…
انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز: انتخاب مدل انطباق

انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز

,
با مشاهده انواع مدل‌های قابل استفاده برای انطباق کلیدواژه های تبلیغات در گوگل ممکن است آگهی دهنده در انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها یش دچار تردید شود. واقعیت این است که فرمول مشخصی برای انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها وجود ندارد و این م…
سازمان دهی کلیدواژه های هدف تبلیغ در گوگل ادوردز

سازمان دهی کلیدواژه های هدف تبلیغ در گوگل ادوردز

,
پس از آن‌که لیست کلیدواژه ها برای تبلیغات در گوگل شما تعیین شد، مرحله بعدی سازمان دهی کلیدواژه است. هر دسته از کلیدواژه ها که مضمون مرتبط با هم دارند می‌توانند به یک گروه آگهی جدا تبدیل شوند. در ادوردز می توانید برای هر گروه آگهی یک متن آگهی مجزا د…
ساختار تبلیغات در حساب گوگل ادوردز

گروه آگهی در ساختار تبلیغات در حساب گوگل ادوردز

,
هر حساب گوگل ادوردز می‌تواند از چند کمپین تشکیل شده باشد. هر کمپین نیز به نوبه خود می‌تواند حاوی چند گروه آگهی باشد. گروه آگهی به مجموعه یک آگهی و کلیدواژه های مرتبط با آن آگهی گفته می‌شود که معمولاً روی موضوع خاصی متمرکز است، مگر این‌که سامان‌ده…
اولین کمپین تبلیغاتی خود در گوگل را بسازید.

اولین کمپین تبلیغاتی خود در گوگل را بسازید.

,
وقتی به حساب گوگل ادوردز خود لاگین می‌کنید در گوشه بالا سمت راست صفحه یک عدد 10 رقمی به فرمت ××××-×××-××× خواهید دید این عدد شماره شما به عنوان یک مشتری گوگل ادوردز است و به آن «شناسه مشتری» (Customer ID) یا CID گفته می‌شود. گوگل حساب شما را با…