نوشته‌ها

پیدا کردن امتیاز کیفی تبلیغات در حساب کاربری گوگل ادوردز

پیدا کردن امتیاز کیفی تبلیغات در حساب کاربری گوگل ادوردز

,
حالا که این همه از اهمیت امتیاز کیفی در تبلیغات گوگل ادوردز گفتیم باید بتوانیم امتیاز کیفی کلیدواژه ها را به نحوی در حساب ادوردز ببینیم. واقعیت این است که پیدا کردن امتیاز کیفی تبلیغات در حساب کاربری گوگل ادوردز بسیار ساده است و از چند طریق شدنی …
مدیریت گزارش‌های کارکرد کمپین‌های تبلیغاتی گوگل

راهنمای کامل گزارش گیری از کمپین تبلیغات در گوگل

برای مدیریت کارکرد کمپین‌های گوگل ادوردز آگهی دهنده نیاز دارد از آمار آگهی‌هایش گزارش گیری کند. خوشبختانه واسط گرافیک کاربری تبلیغات در گوگل در این باره کم نگذاشته است. در واقع شما در هر صفحه ای از ادوردز و در هر سطحی که ورود کنید اساسا اطلاعات همر…
معرفی منوی کناری چپ واسط کاربری حساب تبلیغات در گوگل ادوردز

منوی کناری در واسط کاربری حساب تبلیغات در گوگل ادوردز

در بخش دوم آشنایی با واسط کاربری حساب گوگل ادوردز منوی کناری سمت چپ صفحه اصلی است که به مدیریت کمپینهای تبلیغات در گوگل اختصاص دارد و از آن به تمام کمپین‌ها و گروه‌های آگهی خود و مختصات آنها دسترس دارید. سعی می کنیم به صورت کوتاه به پاره ای…
معرفی منوی بالایی واسط کاربری حساب تبلیغات در گوگل ادوردز

منوی بالایی در واسط کاربری حساب تبلیغات در گوگل ادوردز

صفحه اصلی واسط کاربری حساب تبلیغات در گوگل ادوردز سه بخش دارد: منوی بالای صفحه، نوار سمت چپ، و بخش میانی صفحه. منوی بالای صفحه به شکل زیر است. کار هر آیتم این منو به اختصار در زیر توضیح داده شده است. 1- Show/Hide navigation panel: کلیک روی…