نوشته‌ها

اطلاع از وضعیت جست‌جوی عبارت‌ها با گوگل ترندز

اطلاع از وضعیت کلیدواژه ها برای تبلیغ در گوگل با گوگل ترندز

,
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای انتخاب کلید واژه های تبلیغاتی مناسب جهت تبلیغات در گوگل، سردرگم شده باشید و نیازمند یک ابزار کمکی برای این کار باشید . «گوگل ترندز» (Google Trends) ابزار رایگانی است برای آگهی دهنده های گوگل ادوردز، بازاریاب…
جستار مشاهده گزارش عبارت‌های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

مشاهده گزارش جستار های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

در مطلب پیش گفتیم که در گوگل ادوردز می‌توانید گزارش جستار هایی که تبلیغات‌تان از آن‌ها کلیک دریافت کرده اند را ببینید. شما می‌توانید از این جستار ها تعدادی را به میل خود به عنوان کلیدواژه های منفی یا مثبت به گروه آگهی یا کمپین‌تان اضافه کنید. …
کوئری مشاهده گزارش عبارت‌های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

مشاهده گزارش کوئری های جست‌جو شده در گوگل برای تبلیغات ادوردز

یکی از ویژگی‌های مفید تبلیغات گوگل ادوردز امکان «مشاهده عبارت‌های جست‌جو» (See Search Terms) در برگه کلیدواژه ها است. این گزارش کوئری ها را –کلمه های واقعی یی که کاربران در گوگل جست‌جو کرده اند و در صفحه نتایج روی تبلیغ شما کلیک کرده اند- به…
انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز: انتخاب مدل انطباق

انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز

,
با مشاهده انواع مدل‌های قابل استفاده برای انطباق کلیدواژه های تبلیغات در گوگل ممکن است آگهی دهنده در انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها یش دچار تردید شود. واقعیت این است که فرمول مشخصی برای انتخاب مدل انطباق برای کلیدواژه ها وجود ندارد و این م…
کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

استفاده از کلیدواژه منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

,
گفتیم که برای تبلیغات در گوگل ادوردز کلیدواژه منفی هم چند مدل انطباق دارد. در مطلب قبل حالت پیش‌فرض که تقریباً معادل انطباق گسترده است بررسی شد. دو مدل انطباق دیگر را در این مطلب بررسی می‌کنیم. کلیدواژه‌های منفی انطباق عبارت در این کلیدواژه‌ه…
مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز انطباق دقیق کلیدواژه

انطباق دقیق کلیدواژه در مدل‌های انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز

,
در سیستم تبلیغات در گوگل، « انطباق دقیق کلیدواژه » (Exact Match) محدودکننده‌ترین گزینه انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز است. با قرار دادن کل کلیدواژه در داخل کروشه [...] می‌توان نوع انطباق دقیق کلیدواژه  را برای آن تعریف کرد. در این حال…
اصلاح‌گر انطباق گسترده

اصلاح‌گر انطباق گسترده در انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز

,
این اصلاح‌گر (Modifier) می‌تواند یک مدل انطباق برای کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز شمرده شود که بر اساس انطباق گسترده تعریف شده است و به آگهی دهنده ها امکان می‌دهد قابلیت‌های انطباق گسترش یافته گوگل را محدود کنند. برای این کار پیش از تما…
انطباق گسترده یا وسیع

انطباق وسیع در مدل های انطباق کلیدواژه برای تبلیغات در گوگل ادوردز

,
در تبلیغات گوگل، مدل انطباق پیش‌فرض برای کلیدواژه ها «انطباق وسیع» (Broad Match) است. وقتی کلمه یا عبارتی بدون هیچ علامت خاصی به عنوان یک کلیدواژه در گروه آگهی اضافه می‌شود، گوگل ادوردز آن را به عنوان کلیدواژه ای با مدل انطباق وسیع می‌بیند. این مدل انطباق…
مدل‌ های انطباق کلیدواژه

اهمیت مدل‌ های انطباق کلیدواژه در تبلیغات گوگل ادوردز

,
مدل‌ های انطباق کلیدواژه در تبلیغات گوگل بسیار مهم هستند. اما به طور کلی کلیدواژه‌های تبلیغاتی تعریف شده در گوگل ادوردز دو دسته‌ی کلی دارند: مدل‌ های انطباق کلیدواژه هایی که باعث نشان دادن آگهی می‌شوند و آن‌هایی که مانع نمایش آگهی می‌شوند. آگه…
عبارت جستجو شده توسط کاربران کاربران چه را جست‌جو می‌کنند

انطباق عبارت جستجو شده توسط کاربران با کلیدواژه و تاثیر آن بر تبلیغات در گوگل

,
نمایش تبلیغات شما در گوگل ادوردز وابستگی کامل به انطباق عبارت جستجو شده توسط کاربران با کلیدواژه های آگهی دهنده دارد. خوب است به انگیزه های جستجو  برای جستجوی عبارت جستجو شده توسط کاربران بپردازیم. وقتی انگیزه های کاربران مشخص شد تحقیق برای انتخ…
کلیدواژه ها: پایه تبلیغات گوگل ادوردز

کلیدواژه ها؛ پایه تبلیغات گوگل ادوردز

,
کلید واژه ها (Keywords) پایه مزایده ادوردزند. ادوردز رقابتی است میان همه آگهی دهنده هایی که می‌خواهند تبلیغات‌شان وقتی کاربر یک کلید واژه یا واژه‌ی مشابه آن را تایپ می‌کند نشان داده شود. آگهی دهنده ها بیش‌ترین مقداری را که مایلند برای کلیک روی…