نوشته‌ها

مدیریت کلیدواژه های منفی

مدیریت کلیدواژه های منفی در تبلیغات گوگل ادوردز

,
در حساب تبلیغات گوگل ادوردز مدیریت کلیدواژه های منفی در پایین صفحه مدیریت میشود. دو نوع کلیدواژه منفی وجود دارد: سطح گروه آگهی و سطح کمپین. کلیدواژه های منفی یی که در یک کمپین گوگل ادوردز تعریف شوند به تمام آگهی‌های آن کمپین اعمال می‌گردند. اما کلیدو…
وضعیت کلیدواژه

وضعیت کلیدواژه برای مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

در گروه آگهی گوگل ادوردز یک کلیدواژه تبلیغاتی می‌تواند سه وضعیت کلیدواژه وجود دارد : فعال (Enabled)، متوقف (Paused) و حذف شده (Deleted). علامت وضعیت فعال یک دایره سبز رنگ است. آیکون کلیدواژه‌ متوقف شده رنگ خاکستری دارد و آیکون کلیدواژه حذف شده ی…
ویرایش کلیدواژه ها مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

ویرایش کلیدواژه ها برای مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

,
همان طور که در شکل پایین می‌بینید در یک گروه آگهی گوگل ادوردز می‌توانید علاوه بر افزودن کلیدواژه های تازه با کلیک روی «Edit» میتوانید ویرایش کلیدواژه ها را انجام دهید برای ویرایش کلیدواژه‌ها ی موجود دو راه وجود دارد: داخل ردیف و از طریق «spreadshe…
مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز

,
در حساب کاربری گوگل ادوردز می‌توان چند کمپین تبلیغاتی داشت و در هر کمپین می‌توان چند گروه آگهی تعریف کرد. برای مدیریت کلیدواژه های تبلیغاتی گوگل ادوردز  کلیدواژه ها را می‌توان در درون گروه آگهی اضافه، ویرایش و مدیریت کرد. برای مدیریت کلیدواژه های حساب تبلی…