نوشته‌ها

تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: ملحقات آگهی

معرفی افزونه های گوگل ادوردز و کاربرد آنها

در سری آموزش های مربوط به تنظیمات گوگل ادوردز، به آخرین بخش از تنظیمات اصلی رسیده ایم. در این مقاله به معرفی افزونه های تبلیغات در گوگل و کاربرد آنها می پردازیم. افزونه های آگهی (Ad Extensions): در هنگام ایجاد کمپین می‌توانید مستقیماً افزو…
معرفی منوی کناری چپ واسط کاربری حساب تبلیغات در گوگل ادوردز

منوی کناری در واسط کاربری حساب تبلیغات در گوگل ادوردز

در بخش دوم آشنایی با واسط کاربری حساب گوگل ادوردز منوی کناری سمت چپ صفحه اصلی است که به مدیریت کمپینهای تبلیغات در گوگل اختصاص دارد و از آن به تمام کمپین‌ها و گروه‌های آگهی خود و مختصات آنها دسترس دارید. سعی می کنیم به صورت کوتاه به پاره ای…