نوشته‌ها

ضوابط محتوایی متن آگهی ضوابط محتوای متن آگهی

ضوابط محتوای متن آگهی برای تبلیغات در گوگل ادوردز

,
ضوابط محتوای متن آگهی موردی است که برای تبلیغات در گوگل باید حتما درباره آن بدانید. در ادامه سعی خواهیم کرد تا در ادامه مقاله قبلی که در مورد ضوابط محتوایی متن آگهی بود، موارد بیشتری در این رابطه را بررسی کنیم. ضوابط محتوای متن آگهی برای تبلیغ…
ضوابط محتوایی متن آگهی ضوابط محتوایی متن آگهی

ضوابط محتوایی متن آگهی در تبلیغات گوگل ادوردز

,
ضوابط محتوایی متن آگهی موردی است که علاوه بر الزامات فنی، برای  تبلیغات گوگل باید از لیست گسترده‌ای از خطوط راهنمای انتشار نیز تبعیت کرد. بیش‌تر این قواعد بدیهی‌اند، اما بررسی این سیاست‌ها پیش از راه‌اندازی تبلیغات مفید است. اگر آگهی‌یی یکی از…
مقررات استفاده از کلیدواژه‌ ها برای تبلیغات در گوگل مقررات مربوط به کلیدواژه‌های مورد استفاده در تبلیغات گوگل ادوردز

مقررات استفاده از کلیدواژه‌ ها برای تبلیغات در گوگل

,
در ایجاد لیست کلیدواژه های تبلیغات در گوگل خود باید مقررات استفاده از کلیدواژه‌ ها برای تبلیغات در گوگل را رعایت کنید. بندهای مقررات استفاده از کلیدواژه‌ ها برای تبلیغات در گوگل در مقررات استفاده از کلیدواژه‌ ها برای تبلیغات در گوگل هر کلید…