نوشته‌ها

روشهای تحویل آگهی در گوگل تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: روش تحویل

روشهای تحویل آگهی در گوگل ادوردز

,
در سری آموزش های مربوط به تنظیمات کمپین در  گوگل ادوردز، به روشهای تحویل آگهی در گوگل می‌پردازیم. در سایر مقالات به مواردی چون بودجه بندی، زبان و مکان هدف و افزونه های تبلیغات در گوگل اشاره کردیم که البته شما می‌توانید راهنمای کامل ایجاد کمپ…
تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: بیدینگ و بودجه

راهنمای کامل تنظیمات بیدینگ و بودجه روزانه در گوگل ادوردز

,
تنظیمات بیدینگ (Bidding) روش انتخابی شما برای شرکت در مزایده و محاسبه هزینه های تبلیغات در گوگل را نشان می‌دهد. این تنظیمات در هنگام ایجاد کمپین  از شما خواسته می شود اما هر تنظیمی که انتخاب کنید در آینده از Settings کمپین قابل تغییر است. در ع…