نوشته‌ها

انطباق کلیدواژه ها افزایش امتیاز کیفی کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز

انطباق کلیدواژه ها برای افزایش امتیاز کیفی کلیدواژه ها

,
انطباق کلیدواژه ها یکی دیگر از روش های بهبود امتیاز کیفی کلیدواژه های مورد استفاده در تبلیغات گوگل است. یک آگهی بهتر از کلیدواژه مورد نظر در سرخط آگهی و/یا URL نمایشی استفاده می‌کند. هم‌چنین برخی از کلیدواژه ها می‌توانند در سطرهای متن آگهی ه…
 بهبود نرخ CTR و افزایش مرتبط بودن. افزایش امتیاز کیفی کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز

بهبود نرخ CTR برای بهبود امتیاز کیفی کلیدواژه ها

,
در بیش‌تر موارد ترفندهای بهبود امتیاز کیفی در کمپین‌های تبلیغاتی گوگل ادوردز ساده اند اما ارتقای امتیاز کیفی ممکن است گاه خسته کننده باشد. این ترفندها دو محور اصلی دارند: بهبود نرخ CTR و افزایش مرتبط بودن. نخست باید کلید‌واژه‌ هایی را که امتیا…
روش رتبه بندی تبلیغات در گوگل

روش رتبه بندی تبلیغات در گوگل در مزایده گوگل ادوردز

,
انتخاب تبلیغات و رتبه بندی تبلیغات در گوگل برای نمایش در گوگل ادوردز بر اساس یک مزایده (Auction) است که به شکل زمان‌----- واقعی -یعنی هر بار که کاربری در گوگل جست‌جویی انجام می‌دهد- برگزار می‌شود. تبلیغات برنده این مزایده در صفحه نتایج جست‌ج…